Какво е грип?

Грипът е силно заразно заболяване, което бързо прераства в епидемия. То лесно се разпространява при кашляне и кихане или при докосване на носа или устатата след контакт със заразен човек или повърхност1. Периметърът на заразяване е доста обширен. При силно кихане, се изхвърлят около 40 000 частици с над 1045 км/ч (почти 85% от скоростта на звука)2.

Грипните вируси оцеляват известно време върху предмети, които ползваме в ежедневието си, като дръжки на врати, бюра в училища или офиси, предмети от домакинството, телефони2… Разпространението се улеснява в пренаселени места като например средствата за обществен транспорт3. Там вирусът оцелява по-дълго. Пример за лесно заразяване е болен от грип на борда на самолет, който може да зарази до края на полета 72% от пътниците в самолета4. За проява на симптомите на грип обикновено са необходими два дни1.

Симптомите на грип са внезапна висока температура, суха кашлица, главоболие, физическа слабост, зачервено гърло, течащ нос и болки в ставите и мускулите1,3. Грипът може да ви остави в леглото няколко дни и обикновено е нужна седмица за възстановяване без специфично лечение3. Общото неразположение продължава няколко седмици1.

Грипът се проявява във всички възрасти с леки до тежки състояния. Рисковете от усложнения, постъпване в болница и смърт са най-високи сред възрастните над 65 години, малките деца и хората с определени хронични заболявания5. Основното усложнение от грип е бактериална пневмония. Сред другите усложнения са ушни и синусни инфекции, дехидратация (обезводняване), миокардит (възпаление на сърцето), влошаване на подлежащи хронични състояния като сърдечна недостатъчност, астма или диабет1, 6.

Какво е грип?

Грипът е силно заразно заболяване, което бързо прераства в епидемия. То лесно се разпространява при кашляне и кихане или при докосване на носа или устатата след контакт със заразен човек или повърхност1. Периметърът на заразяване е доста обширен. При силно кихане, се изхвърлят около 40 000 частици с над 1045 км/ч (почти 85% от скоростта на звука)2.

Грипните вируси оцеляват известно време върху предмети, които ползваме в ежедневието си, като дръжки на врати, бюра в училища или офиси, предмети от домакинството, телефони2… Разпространението се улеснява в пренаселени места като например средствата за обществен транспорт3. Там вирусът оцелява по-дълго. Пример за лесно заразяване е болен от грип на борда на самолет, който може да зарази до края на полета 72% от пътниците в самолета4. За проява на симптомите на грип обикновено са необходими два дни1.

Какво е грип?

Грипът е силно заразно заболяване, което бързо прераства в епидемия. То лесно се разпространява при кашляне и кихане или при докосване на носа или устатата след контакт със заразен човек или повърхност1. Периметърът на заразяване е доста обширен. При силно кихане, се изхвърлят около 40 000 частици с над 1045 км/ч (почти 85% от скоростта на звука)2.

Грипните вируси оцеляват известно време върху предмети, които ползваме в ежедневието си, като дръжки на врати, бюра в училища или офиси, предмети от домакинството, телефони2… Разпространението се улеснява в пренаселени места като например средствата за обществен транспорт3. Там вирусът оцелява по-дълго. Пример за лесно заразяване е болен от грип на борда на самолет, който може да зарази до края на полета 72% от пътниците в самолета4. За проява на симптомите на грип обикновено са необходими два дни1.

Симптомите на грип са внезапна висока температура, суха кашлица, главоболие, физическа слабост, зачервено гърло, течащ нос и болки в ставите и мускулите1,3. Грипът може да ви остави в леглото няколко дни и обикновено е нужна седмица за възстановяване без специфично лечение3. Общото неразположение продължава няколко седмици1.

Грипът се проявява във всички възрасти с леки до тежки състояния. Рисковете от усложнения, постъпване в болница и смърт са най-високи сред възрастните над 65 години, малките деца и хората с определени хронични заболявания5. Основното усложнение от грип е бактериална пневмония. Сред другите усложнения са ушни и синусни инфекции, дехидратация (обезводняване), миокардит (възпаление на сърцето), влошаване на подлежащи хронични състояния като сърдечна недостатъчност, астма или диабет1, 6.

Какво е грип?

Грипът е силно заразно заболяване, което бързо прераства в епидемия. То лесно се разпространява при кашляне и кихане или при докосване на носа или устатата след контакт със заразен човек или повърхност1. Периметърът на заразяване е доста обширен. При силно кихане, се изхвърлят около 40 000 частици с над 1045 км/ч (почти 85% от скоростта на звука)2.

Грипните вируси оцеляват известно време върху предмети, които ползваме в ежедневието си, като дръжки на врати, бюра в училища или офиси, предмети от домакинството, телефони2… Разпространението се улеснява в пренаселени места като например средствата за обществен транспорт3. Там вирусът оцелява по-дълго. Пример за лесно заразяване е болен от грип на борда на самолет, който може да зарази до края на полета 72% от пътниците в самолета4. За проява на симптомите на грип обикновено са необходими два дни1.

Какво е грип?

Грипът е силно заразно заболяване, което бързо прераства в епидемия. То лесно се разпространява при кашляне и кихане или при докосване на носа или устатата след контакт със заразен човек или повърхност1. Периметърът на заразяване е доста обширен. При силно кихане, се изхвърлят около 40 000 частици с над 1045 км/ч (почти 85% от скоростта на звука)2.

Грипните вируси оцеляват известно време върху предмети, които ползваме в ежедневието си, като дръжки на врати, бюра в училища или офиси, предмети от домакинството, телефони2… Разпространението се улеснява в пренаселени места като например средствата за обществен транспорт3. Там вирусът оцелява по-дълго. Пример за лесно заразяване е болен от грип на борда на самолет, който може да зарази до края на полета 72% от пътниците в самолета4. За проява на симптомите на грип обикновено са необходими два дни1.