„Не се нуждая от ваксина, защото съм здрав”

Освен антигенния вид, през годините се променят епидемиологичните характеристики и степента на заразност на грипните вируси. В сезоните, когато циркулиращите вируси са особено „агресивни”, по-голяма част от населението се разболява.

Освен, че ни предпазват от разболяване, ваксините помагат за ограничаване разпространението на болестта сред другите, малките деца и възрастните, които са с повишен риск към усложненията от грип84.

„Не се нуждая от ваксина, защото съм здрав”

Освен антигенния вид, през годините се променят епидемиологичните характеристики и степента на заразност на грипните вируси. В сезоните, когато циркулиращите вируси са особено „агресивни”, по-голяма част от населението се разболява.

„Не се нуждая от ваксина, защото съм здрав”

Освен антигенния вид, през годините се променят епидемиологичните характеристики и степента на заразност на грипните вируси. В сезоните, когато циркулиращите вируси са особено „агресивни”, по-голяма част от населението се разболява.

Освен, че ни предпазват от разболяване, ваксините помагат за ограничаване разпространението на болестта сред другите, малките деца и възрастните, които са с повишен риск към усложненията от грип84.

„Не се нуждая от ваксина, защото съм здрав”

Освен антигенния вид, през годините се променят епидемиологичните характеристики и степента на заразност на грипните вируси. В сезоните, когато циркулиращите вируси са особено „агресивни”, по-голяма част от населението се разболява.

„Не се нуждая от ваксина, защото съм здрав”

Освен антигенния вид, през годините се променят епидемиологичните характеристики и степента на заразност на грипните вируси. В сезоните, когато циркулиращите вируси са особено „агресивни”, по-голяма част от населението се разболява.