Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с диабет.

Пациентите с диабет са изложени на повишен риск от остри усложнения, свързани с грипа, главно като следствие от хипергликемия. Хипергликемията намалява редица функции на имунната система и прави пациентите по-податливи на инфекции69, 70.

Инфекциите водят до т. нар. стрес-хипергликемия, която влошава диабетното състояние и променя имунните функции. Така диабетиците попадат в омагьосания кръг на взаимодействие между хипергликемия и инфекции71.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с диабет.

Пациентите с диабет са изложени на повишен риск от остри усложнения, свързани с грипа, главно като следствие от хипергликемия. Хипергликемията намалява редица функции на имунната система и прави пациентите по-податливи на инфекции69, 70.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с диабет.

Пациентите с диабет са изложени на повишен риск от остри усложнения, свързани с грипа, главно като следствие от хипергликемия. Хипергликемията намалява редица функции на имунната система и прави пациентите по-податливи на инфекции69, 70.

Инфекциите водят до т. нар. стрес-хипергликемия, която влошава диабетното състояние и променя имунните функции. Така диабетиците попадат в омагьосания кръг на взаимодействие между хипергликемия и инфекции71.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с диабет.

Пациентите с диабет са изложени на повишен риск от остри усложнения, свързани с грипа, главно като следствие от хипергликемия. Хипергликемията намалява редица функции на имунната система и прави пациентите по-податливи на инфекции69, 70.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с диабет.

Пациентите с диабет са изложени на повишен риск от остри усложнения, свързани с грипа, главно като следствие от хипергликемия. Хипергликемията намалява редица функции на имунната система и прави пациентите по-податливи на инфекции69, 70.