Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с хронични белодробни заболявания.

Грипът преминава по-тежко при хората с хронични белодробни заболявания. Вирусните инфекции на дихателните пътища, какъвто е и грипът, са придружени от изостряне на хронични заболявания, по-дълги престои в болница и удължено възстановяване53. Грипът може да повиши възпалението на дихателните пътища при болните от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма по два начина: първо, може да увреди ресниците на лигавицата на бронхите и да промени чистотата

на бронхиалния секрет (мукуса). Като резултат бактериалната инфекция става по-устойчива и се добавя допълнително възпаление на дихателните пътища54, 55, 56, 57. Второ, грипът причинява хрема и затруднено дишане, които се компенсират с дишане през устата, а то, от своя страна, позволява на дразнителите и алергените да проникват дълбоко в долните дихателни пътища58.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с хронични белодробни заболявания.

Грипът преминава по-тежко при хората с хронични белодробни заболявания. Вирусните инфекции на дихателните пътища, какъвто е и грипът, са придружени от изостряне на хронични заболявания, по-дълги престои в болница и удължено възстановяване53. Грипът може да повиши възпалението на дихателните пътища при болните от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма по два начина: първо, може да увреди ресниците на лигавицата на бронхите и да промени чистотата

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с хронични белодробни заболявания.

Грипът преминава по-тежко при хората с хронични белодробни заболявания. Вирусните инфекции на дихателните пътища, какъвто е и грипът, са придружени от изостряне на хронични заболявания, по-дълги престои в болница и удължено възстановяване53. Грипът може да повиши възпалението на дихателните пътища при болните от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма по два начина: първо, може да увреди ресниците на лигавицата на бронхите и да промени чистотата

на бронхиалния секрет (мукуса). Като резултат бактериалната инфекция става по-устойчива и се добавя допълнително възпаление на дихателните пътища54, 55, 56, 57. Второ, грипът причинява хрема и затруднено дишане, които се компенсират с дишане през устата, а то, от своя страна, позволява на дразнителите и алергените да проникват дълбоко в долните дихателни пътища58.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с хронични белодробни заболявания.

Грипът преминава по-тежко при хората с хронични белодробни заболявания. Вирусните инфекции на дихателните пътища, какъвто е и грипът, са придружени от изостряне на хронични заболявания, по-дълги престои в болница и удължено възстановяване53. Грипът може да повиши възпалението на дихателните пътища при болните от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма по два начина: първо, може да увреди ресниците на лигавицата на бронхите и да промени чистотата

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора с хронични белодробни заболявания.

Грипът преминава по-тежко при хората с хронични белодробни заболявания. Вирусните инфекции на дихателните пътища, какъвто е и грипът, са придружени от изостряне на хронични заболявания, по-дълги престои в болница и удължено възстановяване53. Грипът може да повиши възпалението на дихателните пътища при болните от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма по два начина: първо, може да увреди ресниците на лигавицата на бронхите и да промени чистотата