Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора в зряла възраст между 18 и 65 години.

Грипът обикновено засяга от 10% до 30% от активното население между 18 и 65 години31. Тази група не е рискова по отношение на грипа и неговите усложнения, но също страда от него. Грипните инфекции сред активното население причиняват значителни загуби в икономиката. Ваксинирането на работещите срещу грип намалява отсъствията от работа, използването на здравни услуги и употребата на антибиотици40, 41, 42.

Работните места са огнища на грипни инфекции. Грипът се разпространява много бързо в пренаселени и затворени помещения43. С повишен риск от грип са хората работещи в отворени офис пространства, имащи пряк контакт с голям брой клиенти както е в магазините, заведенията за обществено хранене, туристическия бизнес или транспорта.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора в зряла възраст между 18 и 65 години.

Грипът обикновено засяга от 10% до 30% от активното население между 18 и 65 години31. Тази група не е рискова по отношение на грипа и неговите усложнения, но също страда от него. Грипните инфекции сред активното население причиняват значителни загуби в икономиката. Ваксинирането на работещите срещу грип намалява отсъствията от работа, използването на здравни услуги и употребата на антибиотици40, 41, 42.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора в зряла възраст между 18 и 65 години.

Грипът обикновено засяга от 10% до 30% от активното население между 18 и 65 години31. Тази група не е рискова по отношение на грипа и неговите усложнения, но също страда от него. Грипните инфекции сред активното население причиняват значителни загуби в икономиката. Ваксинирането на работещите срещу грип намалява отсъствията от работа, използването на здравни услуги и употребата на антибиотици40, 41, 42.

Работните места са огнища на грипни инфекции. Грипът се разпространява много бързо в пренаселени и затворени помещения43. С повишен риск от грип са хората работещи в отворени офис пространства, имащи пряк контакт с голям брой клиенти както е в магазините, заведенията за обществено хранене, туристическия бизнес или транспорта.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора в зряла възраст между 18 и 65 години.

Грипът обикновено засяга от 10% до 30% от активното население между 18 и 65 години31. Тази група не е рискова по отношение на грипа и неговите усложнения, но също страда от него. Грипните инфекции сред активното население причиняват значителни загуби в икономиката. Ваксинирането на работещите срещу грип намалява отсъствията от работа, използването на здравни услуги и употребата на антибиотици40, 41, 42.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора в зряла възраст между 18 и 65 години.

Грипът обикновено засяга от 10% до 30% от активното население между 18 и 65 години31. Тази група не е рискова по отношение на грипа и неговите усложнения, но също страда от него. Грипните инфекции сред активното население причиняват значителни загуби в икономиката. Ваксинирането на работещите срещу грип намалява отсъствията от работа, използването на здравни услуги и употребата на антибиотици40, 41, 42.