Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за деца над 3-годишна възраст.

Децата са едни от най-уязвимите на грипни инфекции и техните усложнения. Здравите деца на възраст между 6 и 10 години, които посещават училища или детски градини, са сред най-често боледуващите25. Грипът при малките деца се понася особено тежко. Те постъпват по-често в болница, в сравнение с всяка друга възрастова група26. Децата с грип, освен типичните симптоми, често имат и стомашно-чревни неразположения като гадене, повръщане или диария27.

При по-тежките случаи могат да се наблюдават проблеми с дишането, продължително повръщане и необичайна умора, раздразнителност или объркване, които да наложат

постъпване в болница.

Най-честите усложнения в следствие на грип включват гърчове от висока температура, бактериални пневмонии, синузити, бронхити, ушни инфекции и такива на горните дихателни пътища7, 28.

Доказано е, че децата имат основна роля при разпространението на грип и са основни приносители на грипния вирус в домакинствата 29, 30. Ваксинирането на деца срещу грип ограничава разпространението на грип сред населението 31, 32, 33.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за деца над 3-годишна възраст.

Децата са едни от най-уязвимите на грипни инфекции и техните усложнения. Здравите деца на възраст между 6 и 10 години, които посещават училища или детски градини, са сред най-често боледуващите25. Грипът при малките деца се понася особено тежко. Те постъпват по-често в болница, в сравнение с всяка друга възрастова група26. Децата с грип, освен типичните симптоми, често имат и стомашно-чревни неразположения като гадене, повръщане или диария27.

При по-тежките случаи могат да се наблюдават проблеми с дишането, продължително повръщане и необичайна умора, раздразнителност или объркване, които да наложат

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за деца над 3-годишна възраст.

Децата са едни от най-уязвимите на грипни инфекции и техните усложнения. Здравите деца на възраст между 6 и 10 години, които посещават училища или детски градини, са сред най-често боледуващите25. Грипът при малките деца се понася особено тежко. Те постъпват по-често в болница, в сравнение с всяка друга възрастова група26. Децата с грип, освен типичните симптоми, често имат и стомашно-чревни неразположения като гадене, повръщане или диария27.

При по-тежките случаи могат да се наблюдават проблеми с дишането, продължително повръщане и необичайна умора, раздразнителност или объркване, които да наложат

постъпване в болница.

Най-честите усложнения в следствие на грип включват гърчове от висока температура, бактериални пневмонии, синузити, бронхити, ушни инфекции и такива на горните дихателни пътища7, 28.

Доказано е, че децата имат основна роля при разпространението на грип и са основни приносители на грипния вирус в домакинствата 29, 30. Ваксинирането на деца срещу грип ограничава разпространението на грип сред населението 31, 32, 33.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за деца над 3-годишна възраст.

Децата са едни от най-уязвимите на грипни инфекции и техните усложнения. Здравите деца на възраст между 6 и 10 години, които посещават училища или детски градини, са сред най-често боледуващите25. Грипът при малките деца се понася особено тежко. Те постъпват по-често в болница, в сравнение с всяка друга възрастова група26. Децата с грип, освен типичните симптоми, често имат и стомашно-чревни неразположения като гадене, повръщане или диария27.

При по-тежките случаи могат да се наблюдават проблеми с дишането, продължително повръщане и необичайна умора, раздразнителност или объркване, които да наложат

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за деца над 3-годишна възраст.

Децата са едни от най-уязвимите на грипни инфекции и техните усложнения. Здравите деца на възраст между 6 и 10 години, които посещават училища или детски градини, са сред най-често боледуващите25. Грипът при малките деца се понася особено тежко. Те постъпват по-често в болница, в сравнение с всяка друга възрастова група26. Децата с грип, освен типичните симптоми, често имат и стомашно-чревни неразположения като гадене, повръщане или диария27.

При по-тежките случаи могат да се наблюдават проблеми с дишането, продължително повръщане и необичайна умора, раздразнителност или объркване, които да наложат