Кой трябва да се ваксинира?

Препоръчително е да се ваксинира всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора със сърдечно-съдови заболявания.

Страдащите от хронични сърдечни съдови заболявания и конгестивна (застойна) сърдечна недостатъчност са с увеличен риск от постъпване в болница и смърт поради грип. Връзката между грипа и сърдечно-съдовите усложнения по време на грипен сезон е доказана. Пикът на грипната епидемия съвпада с повишаването на болничните приеми76 и смъртни случаи77, 78 от сърдечно-съдови инциденти. Грипът причинява сърдечно-съдови усложнения по няколко начина:

Нарушена кръвна коагулация и нарушаване целостта на атеросклеротичните плаки поради инфекцията, сгъстяване на кръвта в следствие дехидратацията, водят до повишен риск от тромбоза21. Сърдечно-съдовите заболявания са най-честото усложнение и основна причина за смърт (до 65%) сред хората с диабет79. Това е още едно основание в ползата от ваксинирането.

Кой трябва да се ваксинира?

Препоръчително е да се ваксинира всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора със сърдечно-съдови заболявания.

Страдащите от хронични сърдечни съдови заболявания и конгестивна (застойна) сърдечна недостатъчност са с увеличен риск от постъпване в болница и смърт поради грип. Връзката между грипа и сърдечно-съдовите усложнения по време на грипен сезон е доказана. Пикът на грипната епидемия съвпада с повишаването на болничните приеми76 и смъртни случаи77, 78 от сърдечно-съдови инциденти. Грипът причинява сърдечно-съдови усложнения по няколко начина:

Кой трябва да се ваксинира?

Препоръчително е да се ваксинира всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора със сърдечно-съдови заболявания.

Страдащите от хронични сърдечни съдови заболявания и конгестивна (застойна) сърдечна недостатъчност са с увеличен риск от постъпване в болница и смърт поради грип. Връзката между грипа и сърдечно-съдовите усложнения по време на грипен сезон е доказана. Пикът на грипната епидемия съвпада с повишаването на болничните приеми76 и смъртни случаи77, 78 от сърдечно-съдови инциденти. Грипът причинява сърдечно-съдови усложнения по няколко начина:

Нарушена кръвна коагулация и нарушаване целостта на атеросклеротичните плаки поради инфекцията, сгъстяване на кръвта в следствие дехидратацията, водят до повишен риск от тромбоза21. Сърдечно-съдовите заболявания са най-честото усложнение и основна причина за смърт (до 65%) сред хората с диабет79. Това е още едно основание в ползата от ваксинирането.

Кой трябва да се ваксинира?

Препоръчително е да се ваксинира всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора със сърдечно-съдови заболявания.

Страдащите от хронични сърдечни съдови заболявания и конгестивна (застойна) сърдечна недостатъчност са с увеличен риск от постъпване в болница и смърт поради грип. Връзката между грипа и сърдечно-съдовите усложнения по време на грипен сезон е доказана. Пикът на грипната епидемия съвпада с повишаването на болничните приеми76 и смъртни случаи77, 78 от сърдечно-съдови инциденти. Грипът причинява сърдечно-съдови усложнения по няколко начина:

Кой трябва да се ваксинира?

Препоръчително е да се ваксинира всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинацията силно се препоръчва за хора със сърдечно-съдови заболявания.

Страдащите от хронични сърдечни съдови заболявания и конгестивна (застойна) сърдечна недостатъчност са с увеличен риск от постъпване в болница и смърт поради грип. Връзката между грипа и сърдечно-съдовите усложнения по време на грипен сезон е доказана. Пикът на грипната епидемия съвпада с повишаването на болничните приеми76 и смъртни случаи77, 78 от сърдечно-съдови инциденти. Грипът причинява сърдечно-съдови усложнения по няколко начина: