Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинирането силно се препоръчва за хора над 65-годишна възраст.

Грипът засяга хора от всички възрасти, но възрастните над 65 години са изложени на висок риск от хоспитализации и смъртност, поради грип10, 11.

Проучванията в редица държави от Америка, Европа и Азия доказват, че ваксинирането на възрастното население, предпазва не само от грипната инфекция и усложненията от нея, но и от смърт по други причини.

Увеличената заболяемост сред възрастното население и доказателствата за ефикасността на грипната ваксинация са в основата на препоръките на Съвета на Европа: Директива 2009/1019/EU12, 13, която насърчава страните-членки да приемат и приложат национални, регионални и локални планове и политики, които да подобрят покритието с противогрипни ваксини на населението от рисковите групи (сред които са и възрастните над 65 год.), като достигнат 75% до 2015 г. За България препоръката е за всички лица, навършили 65 години14.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинирането силно се препоръчва за хора над 65-годишна възраст.

Грипът засяга хора от всички възрасти, но възрастните над 65 години са изложени на висок риск от хоспитализации и смъртност, поради грип10, 11.

Проучванията в редица държави от Америка, Европа и Азия доказват, че ваксинирането на възрастното население, предпазва не само от грипната инфекция и усложненията от нея, но и от смърт по други причини.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинирането силно се препоръчва за хора над 65-годишна възраст.

Грипът засяга хора от всички възрасти, но възрастните над 65 години са изложени на висок риск от хоспитализации и смъртност, поради грип10, 11.

Проучванията в редица държави от Америка, Европа и Азия доказват, че ваксинирането на възрастното население, предпазва не само от грипната инфекция и усложненията от нея, но и от смърт по други причини.

Увеличената заболяемост сред възрастното население и доказателствата за ефикасността на грипната ваксинация са в основата на препоръките на Съвета на Европа: Директива 2009/1019/EU12, 13, която насърчава страните-членки да приемат и приложат национални, регионални и локални планове и политики, които да подобрят покритието с противогрипни ваксини на населението от рисковите групи (сред които са и възрастните над 65 год.), като достигнат 75% до 2015 г. За България препоръката е за всички лица, навършили 65 години14.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинирането силно се препоръчва за хора над 65-годишна възраст.

Грипът засяга хора от всички възрасти, но възрастните над 65 години са изложени на висок риск от хоспитализации и смъртност, поради грип10, 11.

Проучванията в редица държави от Америка, Европа и Азия доказват, че ваксинирането на възрастното население, предпазва не само от грипната инфекция и усложненията от нея, но и от смърт по други причини.

Кой трябва да се ваксинира?

Всеки, който желае да намали риска от заразяване с грип. Ваксинирането силно се препоръчва за хора над 65-годишна възраст.

Грипът засяга хора от всички възрасти, но възрастните над 65 години са изложени на висок риск от хоспитализации и смъртност, поради грип10, 11.

Проучванията в редица държави от Америка, Европа и Азия доказват, че ваксинирането на възрастното население, предпазва не само от грипната инфекция и усложненията от нея, но и от смърт по други причини.